• Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  • Hotline: 0943.811.966
  • Email: contact@kennatech.vn
0943.811.966