Báo giá dịch vụ Fanpage trọn gói

Gói chăm sóc Fanpage cơ bản

4.000.000 Đ

 • Lập kế hoạch, định hướng nội dung cho Fanpage theo kế hoạch đã lập (20 bài/ tháng).
 • Viết nội dung sản phẩm: 10 bài.
 • Viết nội dung Tin tức: 10 bài.
 • Thiết kế hình ảnh mới cho từng sản phẩm: 1 - 4 hình/ post .
 • Thiết kế Banner Cover: 01.
 • Hỗ trợ edit 01 video/tháng (video dưới 01 phút).
 • Tạo minigame, event: 01 (tùy nhu cầu của từng doanh nghiệp)
 • Cam kết: Bài viết chuẩn seo và tối ưu nội dung.
 • Giải quyết các sự cố (nếu có) chỉ trong 24 giờ.
 • Lượng bài viết và ảnh mới được đăng đều đặn.
Gói chăm sóc Fanpage tiêu chuẩn

5.000.000 Đ

 • Lập kế hoạch, định hướng nội dung cho Fanpage theo kế hoạch đã lập (30 bài/tháng)
 • Viết nội dung sản phẩm: 15 bài
 • Viết nội dung tin tức: 15 bài
 • Thiết kế Banner Cover: 02.
 • Hỗ trợ edit 02 video/tháng (video dưới 01 phút).
 • Tạo minigame, event: 02 (tùy nhu cầu của từng doanh nghiệp)
 • Cam kết: Bài viết chuẩn seo và tối ưu nội dung.
 • Giải quyết các sự cố (nếu có) chỉ trong 24 giờ.
 • Lượng bài viết và ảnh mới được đăng đều đặn.
Gói chăm sóc Fanpage nâng cao

6.000.000 Đ

 • Lập kế hoạch, định hướng nội dung cho Fanpage theo kế hoạch đã lập (40 bài/ tháng).
 • Viết nội dung sản phẩm: 20 bài.
 • Viết nội dung Tin tức: 20 bài.
 • Thiết kế Banner Cover: 03.
 • Hỗ trợ edit 03 video/tháng (video dưới 01 phút).
 • Tạo minigame, event: 03 (tùy nhu cầu của từng doanh nghiệp)
 • Cam kết: Bài viết chuẩn seo và tối ưu nội dung.
 • Giải quyết các sự cố (nếu có) chỉ trong 24 giờ.
 • Lượng bài viết và ảnh mới được đăng đều đặn,luôn có seeding tốt.
Gói chăm sóc Fanpage chuyên nghiệp

7.000.000 Đ

 • Lập kế hoạch, định hướng nội dung cho Fanpage theo kế hoạch đã lập (45 bài/tháng)
 • Viết nội dung sản phẩm: 25 bài
 • Viết nội dung tin tức: 20 bài
 • Thiết kế Banner Cover: 04.
 • Hỗ trợ edit 04 video/tháng (video dưới 01 phút).
 • Tạo minigame, event: 04 (tùy nhu cầu của từng doanh nghiệp)
 • Cam kết: Bài viết chuẩn seo và tối ưu nội dung.
 • Giải quyết các sự cố (nếu có) chỉ trong 24 giờ.
 • Lượng bài viết và ảnh mới được đăng đều đặn.
Gói chăm sóc Fanpage kết hợp xây dựng chiến lược truyền thông tổng thể

9.500.000 Đ

 • Lập kế hoạch truyền thông tổng thể cho doanh nghiệp (kết hợp cùng phòng kinh doanh).
 • Lập kế hoạch, định hướng nội dung cho Fanpage theo kế hoạch đã lập (60 bài/ tháng).
 • Viết nội dung sản phẩm: 40 bài.
 • Viết nội dung Tin tức: 20 bài.
 • Thiết kế Banner Cover: 04.
 • Hỗ trợ edit 04 video/tháng (video dưới 01 phút).
 • Tạo minigame, event: 04 (tùy nhu cầu của từng doanh nghiệp)
 • Cam kết: Bài viết chuẩn seo và tối ưu nội dung.
 • Giải quyết các sự cố (nếu có) chỉ trong 24 giờ.
 • Lượng bài viết và ảnh mới được đăng đều đặn.