Nhận dạng ký tự quang học

Công nghệ cho phép nhận dạng và trích xuất chính xác các ký tự từ hình ảnh và file PDF thành văn bản. Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các bài toán như số hoá văn bản và tự động hóa quy trình trong thời đại công nghệ số. Giải pháp OCR của Kennatech AI dễ dàng tùy chỉnh và tích hợp, thuận tiện cho doanh nghiệp ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, mục đích đa dạng

 

 

Lợi ích

Nhận diện đa dạng

Khả năng nhận diện văn bản ở dạng free layout, tùy chỉnh một cách nhanh chóng để phù hợp và đạt hiệu suất cao với từng bài toán cụ thể của khánh hàng và doanh nghiệp

Đầu vào đa dạng

Khả năng nhận dạng nhiều format khác nhau như PNG, JPEG,... đồng thời cho phép phân tích và trả về kết quả cho nhiều hình ảnh cùng 1 lúc (tối đa 10 ảnh)

Độ chính xác cao

Nhận dạng và xác định vị trí của văn bản trong hình ảnh với độ chính xác cao, ngay cả khi xử lý nhiều hình ảnh cũng lúc với nhiều định dạng khác nhau

Ứng dụng thực tế

use for speech to text in case
Số hoá văn bản

Trích xuất thông tin văn bản cho các mục đích tìm kiếm, hay khai thác thông tin

Chuyển đổi số, tự động hóa

Trích xuất thông tin văn bản cho các mục đích tìm kiếm, hay khai thác thông tin

Chuyển đổi và lưu trữ

Chuyển đổi văn bản từ sách, truyện và các văn bản mang giá trị lịch sử cao thành văn bản kỹ thuật số để lưu trữ và bảo tồn