Dịch vụ bộ nhận diện thương hiệu

Gói cơ bản

10.000.000 Đ

Thiết kế Logo
Nhận diện văn phòng
 • Cardvisit
 • Phong bao thư (A4, A5,A6)
 • Kẹp file
 • Túi giấy(lớn, nhỏ)
 • Thẻ nhân viên
 • Giấy ký hợp đồng
 • Word nhận diện
 • Power point nhận diện
 • Biển bảng phòng ban
 • Bảng tên chức vụ

 

Gói tiêu chuẩn

15.000.000 Đ

Thiết kế Logo
Nhận diện văn phòng
 • Cardvisit
 • Phong bao thư (A4, A5,A6)
 • Kẹp file
 • Túi giấy(lớn, nhỏ)
 • Thẻ nhân viên
 • Giấy ký hợp đồng
 • Word nhận diện
 • Power point nhận diện
 • Biển bảng phòng ban
 • Bảng tên chức vụ
Thiết kế điểm bán
 • Biển bảng đại lý
 • Mẫu tờ rơi
 • Mẫu standee
 • Các booth bán hàng, quầy kệ sản phẩm
 • Ô dù, mũ nón
 • Tentcard
 • Hanger
 • Wobbler

 

Gói cao cấp

25.000.000 Đ

Thiết kế Logo
Nhận diện văn phòng
 • Cardvisit
 • Phong bao thư (A4, A5,A6)
 • Kẹp file
 • Túi giấy(lớn, nhỏ)
 • Thẻ nhân viên
 • Giấy ký hợp đồng
 • Word nhận diện
 • Power point nhận diện
 • Biển bảng phòng ban
 • Bảng tên chức vụ
Thiết kế điểm bán
 • Biển bảng đại lý
 • Mẫu tờ rơi
 • Mẫu standee
 • Các booth bán hàng, quầy kệ sản phẩm
 • Ô dù, mũ nón
 • Tentcard
 • Hanger
 • Wobbler
Thiết kế bộ nhận diện sản phẩm/dịch vụ (bao bì..)
Thiết kế Hồ sơ năng lực (20 trang)