Xây dựng và quản trị kênh Youtube

Gói Youtube cơ bản

4.000.000 Đ / tháng

 • 3 video/tuần (video dưới 10 phút) .
 • Biên tập ngắn gọn video cơ bản.
 • Dựng intro – outro.
 • Cắt và xếp đoạn video hay nhất lên đầu để tăng tỉ lệ thu hút xem video.
 • Mỗi video sẽ được điền đầy đủ Tiêu đề hấp dẫn, Thông tin mô tả và được gắn thẻ tag, đặt backlink, từ khóa để tối ưu SEO trên kênh.
 • Xây dựng mạng lưới liên kết các video trên kênh với nhau bằng cách tạo thẻ đề xuất và đặt mô tả giới thiệu chéo lẫn nhau trên video.
 • Thiết kế ảnh thumbnail/video.
 • Thực hiện dịch vụ theo đúng yêu cầu, hợp đồng đề ra.
 • Tư vấn các chiến lược nội dung và cung cấp giải pháp phát triển kênh youtube của bạn phù hợp với nhu cầu của người xem và xu hướng phát triển của xã hội.
Gói Youtube cao cấp

5.000.000 Đ / Tháng

 • 5 video/tuần (video dưới 10 phút) .
 • Biên tập ngắn gọn video cơ bản.
 • Dựng intro – outro.
 • Cắt và xếp đoạn video hay nhất lên đầu để tăng tỉ lệ thu hút xem video.
 • Mỗi video sẽ được điền đầy đủ Tiêu đề hấp dẫn, Thông tin mô tả và được gắn thẻ tag, đặt backlink, từ khóa để tối ưu SEO trên kênh.
 • Xây dựng mạng lưới liên kết các video trên kênh với nhau bằng cách tạo thẻ đề xuất và đặt mô tả giới thiệu chéo lẫn nhau trên video.
 • Thiết kế ảnh thumbnail/video.
 • Thực hiện dịch vụ theo đúng yêu cầu, hợp đồng đề ra.
 • Tư vấn các chiến lược nội dung và cung cấp giải pháp phát triển kênh youtube của bạn phù hợp với nhu cầu của người xem và xu hướng phát triển của xã hội.
Gói Youtube đặc biệt

6.500.000 Đ

 • 7 video/tuần (video dưới 10 phút) .
 • Biên tập ngắn gọn video cơ bản.
 • Dựng intro – outro.
 • Cắt và xếp đoạn video hay nhất lên đầu để tăng tỉ lệ thu hút xem video.
 • Mỗi video sẽ được điền đầy đủ Tiêu đề hấp dẫn, Thông tin mô tả và được gắn thẻ tag, đặt backlink, từ khóa để tối ưu SEO trên kênh.
 • Xây dựng mạng lưới liên kết các video trên kênh với nhau bằng cách tạo thẻ đề xuất và đặt mô tả giới thiệu chéo lẫn nhau trên video.
 • Thiết kế ảnh thumbnail/video.
 • Thực hiện dịch vụ theo đúng yêu cầu, hợp đồng đề ra.
 • Tư vấn các chiến lược nội dung và cung cấp giải pháp phát triển kênh youtube của bạn phù hợp với nhu cầu của người xem và xu hướng phát triển của xã hội.