MMC.301- KHÓA HỌC THIẾT KẾ, CHỈNH SỬA ẢNH ĐỈNH CAO VỚI PHOTOSHOP